Kalkulačka

Mimosmluvní odměna advokáta a soudní poplatky

Výpočet mimosmluvní odměny advokáta

podle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb
ve znění vyhlášky č. 235/1997 Sb., vyhlášky č. 484/2000 Sb., vyhlášky č. 68/2003 Sb., vyhlášky č. 618/2004 Sb. a vyhlášky č. 276/2006 Sb.

Výsledná částka je součtem ze:

Výpočet soudních poplatků

Úhrada soudního poplatku podle peněžitého vyčíslení sporu činí soudní poplatek 5 % z hodnoty věci do 40 mil. Kč, 1 % z hodnoty věci nad 40 mil. Kč, nejméně však 1.000,- Kč a nejvýše 4.100.000,- Kč.
Hodnota věci se zaokrouhluje na celé 100,- Kč dolů a částka soudního poplatku na celé 10,- Kč nahoru.
V případě exekučního řízení činí sazba poplatku 1/2.
Poplatek z prodlení činí 2,5 promile za každý započatý den prodlení, nejméně však 25,- Kč.

Vyžadován Javascript! Povolte Javascript ve svém prohlížeči.
Zadejte částku
Částka: