Vyžadován Javascript! Povolte Javascript ve svém prohlížeči.

Kalkulačka

Výpočet úroků z prodlení

Kombinovaný výpočet zákonných a smluvních úroků z prodlení (penále):

Výpočet poplatku z prodlení

podle 142/1994 Sb. ve znění §2 163/2005 Sb.
Výše poplatku z prodlení činí za každý den prodlení 2,5 promile dlužné částky, nejméně však 25 Kč za každý i započatý měsíc prodlení.

Zadejte dlužnou částku a období
Dlužná částka:
Od data:
Do: