Kalkulačka

Vyrovnací odměna

Výpočet vyrovnací odměny správce konkursní podstaty
podle vyhl. 476/1991 Sb. ve znění vyhlášek 37/1992, 583/1992, 277/1996, 229/2000 a 278/2006 Sb.

Vyžadován Javascript! Povolte Javascript ve svém prohlížeči.
Zadejte částku
Částka: